ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Клиентът има право без да дължи обезщетения или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес: град Плевен, бул. Георги Кочев 94 пощенски код 5800

Връщането се допуска, ако са налице следните условия:

  • заявката на клиента за връщане на стока е подадена писмено на посочения от фирма ЛС КОМЕРС ООД електронен адрес за кореспонденция - office@ls-komers.com, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа личната банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от него сума за стоката;
  • стоката не е използвана
  • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от фирмата ЛС КОМЕРС ООД  – фактура и/ или касова бележка;
  • клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до адреса на фирма ЛС КОМЕРС ООД.

Ако всички условия са спазени, фирма ЛС КОМЕРС ООД възстановява заплатената от клиента сума в рамките на 30-дневен срок.

Фирма ЛС КОМЕРС ООД запазва правото си да не възстанови заплатената от клиента сума в случай, че са нарушени едно или повече условия за връщане на стока.

Teo Botanical
BEYONCE 1
GAGA
Guess_men
GUESS WOMEN
BEYONCE 2
GUESS MEN 3