Вижте по-голяма карта
гр. ПЛЕВЕН - централен офис

бул. "Георги Кочев", N94
търг. отдел: 064/820-110
търг. отдел: 064/847-445
факс: 064/802-921
office@ls-komers.com
счетоводство: 064/804-500
accounting@ls-komers.com
склад чорапи: 064/810-009
моб.: 0885/075-825
моб.: 0888/856-333

\"print\"